Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Dogsporthttps://www.dogsport.czNabízíme specializovaný sortiment nejen pro psí sportovce.
Grafika Gongihttps://www.gongi.czVýroba a prodej dárkových předmětů

Byl vytvořen FACEBOOK

 

Adopce zvířat - seznam zvířat je ZDE.

 

Transparenční účet pro zasílání finančních darů na provoz stanice. 5680246399/0800

 

Záchranná stanice přeje všem příznivcům, sponzorům a přátelům vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2021.

 

Stanice děkuje místostarostovi MČ Praha 6 Mgr. Jakubu Stárkovi za finanční dar ve výši 5 000  Kč.

 

Stanicez děkuje europoslanci JUDr. Jiřímu Pospíšilovi za sponzorský dar v podobě ovoce, zeleniny a kočičích konzer pro naše zvířata.

 

Vzhledem k stále přetrvávajícím negativním názorům na mou osobu si zde můžete stáhnout dva články (nejsou nikde jinde on-line), které vám celou situaci objasní.

Stáhnout článek: Špinavá slina.pdf

Stáhnout článek: Stanice na křižovatce.pdf

 

Dne 17.5.2019 byla ZÁCHRANNÁ STANICE PRO DIVOKÁ A EXOTICKÁ ZVÍŘATA oficiálně otevřena. Slavnostního otevření záchranné stanice se chopili náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček, náměstek ministra pro životní prostředí Vladimír Dalejský a starosta Prahy 9 Jan Jarolím. Celý článek i ostatní fotografie si můžete přečíst na stránce https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/606796/nova-nemocnice-pro-divoka-a-exoticka-zvirata-vyrostla-ve-vysocanech-uz-ted-v-ni-pecuji-o-200-pacientu.html

 

 

Vážená paní Přibylová, 
rád o Vás znovu slyším a děkuji za zaslání Záměru záchranného centra a azylu exotických zvířat, aktivit pro veřejnost, odborného pracoviště studentů a výzkumného centra pro optimalizaci péče o handicapovaná zvířata naší přírody, který by mohlo vzniknou v Jihočeském kraji, který vyznívá velmi kvalitně a je všemi kladně přijímán. Určitě by podobné centrum hlavnímu městu slušelo a Vy víte, že jsem Vaše aktivity v této oblasti vždy podporovat. 

Jako dlouholetá členka ODS také víte, že jsem se rozhodl kandidovat na post primátora hl. m. Prahy. Pokud se mi podaří po zářijových volbách se této role ujmout, určitě se s Vámi sejdu i s příslušnými odborníky z řad Magistrátu hl. m. Prahy a budeme se snažit Vám pomoct jak se vhodným pozemkem např. Vámi zmiňované pozemky v Jinonicích mi přijdou jako vhodné řešení, tak i se samotnou realizací útulku . Pokud zůstaneme v opozici, najdeme jinou cestou, jak záměr posunout. 

Těším se na viděnou, 

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
předseda Výboru pro zdravotnictví 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

 

 

Záměr záchranného centra a azylu exotických zvířat, aktivit pro veřejnost, odborného pracoviště studentů a výzkumného centra pro optimalizaci péč 

o handicapovaná zvířata naší přírody.

 

 Předkládá 11/28 ZO Českého svazu ochránců přírody zastoupená: Věrou Aladzasovou Přibylovou, předsedkyní

 

 

Vzhledem k nové legislativě, společenské potřebě a snaze vyrovnat se jiným ochranářsky vyspělým zemím zpracovali jsme následující záměr:

Ve velkém objektu s rozsáhlými pozemky poblíž města Sušice, zámečku Žíkov s hospodářským dvorem a 180ha pastvin a lesů, hodláme vybudovat multifunkční centrum, které bude plnit následující úkoly:

- záchranné centrum CITES pro úředně odebrané velké šelmy, primáty kromě velkých lidoopů, papoušky a plazy

- azyl pro exotická zvířata, jejichž majitelé nezvládli chov, zemřeli, zvířata opustili či přišli o možnost je dál chovat

- pracoviště pro vysokoškolské studenty, kteří se zabývají etologií, zoologií, chovatelstvím, biomechanikou zvířat a veterinární medicínou

- park se zvířaty přístupný veřejnosti, kde mohou návštěvníci poznat individuální osudy zvířat a zvážit tak své případné úmysly si právě tento druh pořídit, ale kde mohou i relaxovat a trávit čas

- aktivity pro děti a mladé lidi ve formě soustředění (třeba mladých chovatelů exotických ptáků, teraristů apod.), letních a zimních táborů, workshopů apod.

- terapeutické využití chovaných zvířat (vhodných jedinců) k terapii veteránů ze zahraničních misí, mladých lidí vyléčených ze závislostí a dalších vhodných skupin dle zahraničních zkušeností (USA), ve spolupráci s odborníky – psychology a psychiatry

- výzkum a sledování zvířat odchovaných či vyléčených v záchranných stanicích s cílem hledat optimální způsoby aktivní poúrazové rehabilitace a přípravy na návrat do přírody

- akce pro veřejnost z okolí – výstavy fotografií, maleb zvířat, besedy, jarmarky a další – dle možností a nákazové situace

- stálá expozice o ochraně přírody ve světě i u nás, knihovna a studovna odborné literatury, depozitář preparátů zvířat pro potřeby studentů veteriny a zoologie, depozitář filmů, zvukových záznamů a dalších z vlastních zdrojů i od spřátelených pracovišť

Centrum chceme budovat postupně tak, aby bylo hotové do cca 15 let. Financování předpokládáme vícezdrojové. Objekt zámečku je památkově chráněný, proto kromě operačního programu Životní prostředí se pokusíme i o prostředky z ministerstva kultury, dále z ROP, MZe a také od soukromých sponzorů. Provozní financování předpokládáme z vlastní činnosti, grantů a od sponzorů.

Zařízení pro zvířata by mělo splňovat mezinárodní standardy tak, abychom mohli požádat o certifikáty European Association of Rescue Centers and Sanctuaries (EARS) a Global Federation of Animal Sanctuaries (GFAS). Tato sdružení fungují podobně jako WAZA a kontinentální svazy (EAZA, AZA, ASAZA a AAZA) ve světě zoologických zahrad. Mají přísné podmínky, jak má azyl zvířat vypadat, členská zařízení pravidelně kontrolují. Jejich certifikát otevírá cestu k finančním zdrojům z velkých mezinárodních nadací. V ČR nikdo členem není. Dále bychom se chtěli ucházet o členství v Big Cat Sanctuaries Alliance, kde je v tuto dobu pouze jeden evropský člen (AAP v Nizozemsku), ostatní jsou z USA a Kanady.

V čele centra bude stát správní rada, odbornou činnost bude řídit vědecká rada. V té slíbili předběžně členství odborníci jako je zoolog dr.Smrček, bývalá ředitelka ZOO Ústí nad Labem ing.Jeřábková, bývalá ředitelka ZOO Dvůr Králové dr.Holečková a další.

O objektu

Žíkov, tedy zámeček s hospodářskými stavbami a pozemky, je v soukromém vlastnictví manželů Oppových z Prahy, restituovali jej v roce 1991. Areál tvoří vlastní budova zámečku (cca 20 x 30m, dvouposchoďová budova s dvoupatrovou půdou), má novou střechu, jinak není udržovaný, ale zatím nezpustl. Zleva k němu přiléhá ubytovací křídlo, kde kdysi bydlela dvorská čeleď a pak zaměstnanci státního statku, jde o patrovou budovu. Na ni je připojená stáj pro dobytek či koně, odhadem tak pro dvacet zvířat. Stáj má špatnou střechu. V rohu dvora je čtvercová dvoupatrová sýpka, dost zachovalá. Proti stáji na pravé straně dvora stojí rozlehlá průjezdná stodola, kde je díky nájemci (sedlák, chová tu pastevně krávy na maso) vrstva rozježděného bahna. Uprostřed dvora stojí přístřešek, kde v minulosti parkovaly traktory a další technika.

Pozemky tvoří cca 100ha pastvin a 80ha převážně jehličnatého lesa, část je poškozena kůrovcem, část je naopak nedávno vysázena (smrky a buky). Na dvou místech pozemky protíná místní komunikace. Součástí jsou i dva rybníky (jeden původně chovný) a velká tůň a také vodojem se silným vlastním zdrojem podzemní vody.

Dopravní dostupnost je dobrá, ze Sušice sem několikrát denně jede autobus, zastávka je na silnici hned u objektu sýpky.

Majitel si přeje objekt prodat za odhadní cenu. Nechce jej prodávat ke komerčnímu využití, naopak náš záměr se oběma manželům líbí.

O jednotlivých zamýšlených činnostech  

V zásadě lze záměr rozdělit na dvě části – činnosti se zvířaty a péče o ně a aktivity pro lidi, ať už odborníky (včetně studentů), potřebné (váleční veteráni z misí a další), děti (tábory, soustředění), či širokou veřejnost.

Co se týče zvířat exotických, vzorem jsou pro nás zahraniční útulky. Z evropských zejména belgický De Zonnegloed a italská záchranná stanice Monte Adone, dále útulky šelem, ptáků a plazů z USA (Forgotten Friend Reptile Sanctuary, The Wild Animal Sanctuary, Colorado, The Virginia Parrot Sanctuary a další), a také Tierpark Berlin, který je sice zoologickou zahradou, ale jeho způsob chovu zvířat je na vysoké úrovni. Rozhodně chceme velké rozlehlé výběhy pro šelmy (v řádu jednotek hektarů pro skupiny – lvů, vlků, medvědů, či páry – tygrů, rysů, levhartů, pum) a opice, dále prostorné přírodní voliéry pro papoušky i další ptáky včetně velkých zimovišť, venkovní letní výběhy pro želvy (jsme sběrným místem pro invazní vodní želvy), prostorná terária pro nechtěné velké hady, prostorné klece či výběhy pro malé šelmy včetně invazních nosálů, mývalů a psíků mývalovitých, a moderní ubikace pro jakákoli případná další zvířata. Nemáme v úmyslu zvířata rozmnožovat. U savců hodláme aplikovat antikoncepční kapsle samicím a podvázání chámovodů samcům. Kastraci používat nebudeme, protože u divokých zvířat velmi mění psychiku a může působit problémy při soužití ve skupině. Výjimkou jsou medvědi a některé druhy opic, kde kastrace samců je osvědčenou metodou.

Určitou kapacitu hodláme věnovat i trvale handicapovaným jedincům naší přírody ze záchranných stanic, zejména ptákům. Chceme se věnovat hledání možností, jak tyto jedince využít při odchovech mláďat přinášených do záchranných stanic. Máme už zkušenost s pěvci, hlavně drozdovitými a krkavcovitými, kdy handicapovaní dospělí samci ochotně pečují o čerstvě vylétlá mláďata, která díky tomu odcházejí do přírody připravená mnohem lépe, než to dokáže zajistit člověk. V některých stanicích u nás mají tutéž zkušenost s veverkami a srnčí zvěří, kde zase o mláďata pečují chované samice. Trvale handicapovaní jedinci mohou také zabránit nežádoucímu vtištění člověka, ve společných ubikacích zklidňují nově přijaté jedince apod.

Ubikace pro trvalé handicapy budou přírodní a velké, podobné prostředí, které daný druh obývá ve volnosti.

Výzkumné centrum, které by mělo pomoci při hledání optimálních postupů péče o handicapované jedince, aktivní rehabilitace po zraněních (která zkracuje dobu pobytu v zajetí na nezbytné minimum) a přípravy odchovaných mláďat, by mělo sloužit všem, kdo (nejen) u nás o handicapy pečují. U některých skupin druhů už toho mnoho víme (dravci, sovy), ale jinde zatím hodně tápeme (bahňáci, chřástali, pěvci, malí brodiví, srostloprstí,…), nebo víme, kde je problém, ale zatím ho neumíme řešit (vrubozobí, potápky). Také u šelem (lišky, kuny, jezevci) hledáme cesty, jak zvíře připravit a nevytvořit škůdce napadajícího drůbež, či jak právě zrychlit rehabilitační proces a minimalizovat riziko návyku na člověka. Rozlehlé pozemky s lesy, kde je možné vztyčovat dočasné ubikace dle potřeby aktuálně sledovaných zvířat a kde je pak možné pomocí techniky sledovat vypuštěné jedince, jsou pro tuto činnost ideální. A je tu široké pole možností pro práci studentů a vznik ročníkových, diplomových i doktorandských prací. Zároveň si budou moci jednotlivé záchranné stanice říct, jaký problém je trápí a co by potřebovaly zjistit, a případně se na výzkumu podílet.

V plánu je i sledování vlivu průmyslových krmiv na zdraví zvířat vybraných druhů. Je to aktuální hlavně u ježků, kde se ve většině záchranných stanic krmí granulemi a konzervami pro psy a kočky.  Ty mohou mít různé složení a různou kvalitu (dle norem výrobce nemusí deklarovat na obalu ani užití povolených náhražek – sója místo masa apod., ani dodávaná „éčka“, tedy dochucovadla, aromata a konzervanty; nikdo tedy neví, čím zvíře v dané chvíli krmí…) a mohou tedy případně ovlivnit zdraví zvířete, hlavně mláďat. Dlouhodobé sledování zdravotního stavu včetně biochemických hodnot tak může ukázat, které značky krmiv jsou dobré a kterým je lépe se vyhnout. Zde je pole působnosti pro studenty veterinárního lékařství.

U exotických zvířat se nabízí možnost biomechanického výzkumu, který může vést k poznatkům o optimálních velikostech a tvarech ubikací pro dané druhy při jejich chovu tak, aby zvířata mohla uplatnit maximum přirozených způsobů pohybu, nebyla předčasně ohrožována nemocemi pohybového aparátu z přetížení (např. jednostranným pohybem), a také k vytipování nejvhodnějších druhů mechanických hraček, které zvíře zaujmou, brání nudě a budí chuť hýbat se a hrát si. Zde počítáme s možností spolupráce s ČVUT.

Terapeutické využití zvířat by mělo být nedílnou součástí činnosti centra. Nemáme na mysli kontaktní aktivity, tedy „mazlení“. Ale např. Útulek pro vlky a vlčí křížence v Lockwoodu v USA nechává veterány pečovat o chovaná zvířata a bere je s sebou na záchranné akce do terénu. Kontaktně se zde pracuje pouze s papoušky, kteří jsou ochočení a na manipulaci zvyklí. Veteráni, kteří po návratu z válečných operací ve světě mají problém normálně komunikovat s lidmi a existovat veš společnosti, začínají komunikovat nejprve se zvířaty, před nimiž se nemusejí stydět za projevy svých pocitů. Díky péči o ně si opět zvykají na normální život a komunikaci s běžným okolím. Práce se zvířaty pomáhá při léčbě PTSP, jíž veteráni často trpí. Z téhož důvodu může tato práce pomoci také obětem týrání, dlouhodobé šikany, znásilnění apod. U pacientů, kteří absolvovali léčbu závislosti (na návykových látkách, na herních automatech, na počítačových hrách) mohou zvířata nahradit prázdné místo, které zbývá po odebrání toho, co způsobilo závislost. Jde vlastně o svého druhu substituční terapii. I zde jsou k dispozici zahraniční zkušenosti. V naší záchranné stanici jsme v minulosti také spolupracovali s Dětskou psychiatrickou klinikou FN Motol. Kontakt se zvířaty tehdy velmi pomáhal dětem zotavujícím se z psychotických onemocnění (schizofrenie apod.) či léčeným kvůli poruchám příjmu potravy.

Aktivity s dětmi se nabízejí automaticky. Letní a zimní tábory pro děti se zájmem o zvířata a přírodu (pro ubytování dětí by měla sloužit upravená sýpka) spojené s pobytem v lese, koupáním (koupaliště upravíme v bývalém chovném rybníku), v zimě lyžováním (terén je ideální na běžky), ale také s pozorováním zvířat, fotografováním, stopováním volně zde žijících druhů, instalací budek a péčí o ně, kroužkováním ptáků – domníváme se, že podobné aktivity sem určitě patří. Dětem bude zároveň přístupná i odborná knihovna a setkají se s pracovníky centra. Tábory by měly být jak odpočinkové, tak odborné. Stejně tak soustředění, která budou tématická. Budou se tu moci setkávat (a přijet i se svými zvířaty) mladí sokolníci, volnoletci s papoušky, fretkaři, teraristé a další. K dispozici budou mít ubytovací kapacitu, přednáškový sál s AV technikou, knihovnu, depozitáře, studovna a další vybavení.

Zámeček hodláme upravit tak, aby tu byl i výstavní sál, kam bude mít přístup veřejnost. Zde budou prodejní výstavy fotografií a obrazů zvířat a přírody, zatím od našich přátel, ale snad časem projeví zájem i další. Můžeme tu zkusit mít poradnu, on-line i osobní, o všem, co se týká soužití lidí a zvířat. A v několika místnostech bude stálá expozice muzejního typu o vztahu lidí a zvířat v posledních 200 letech a o ochraně přírody. Řadu budoucích exponátů už máme. Zatím řešíme muzeum ve virtuální podobě, které bude přístupné na našich webových stránkách.

Financování.   

Jak jsem zmínila, investiční financování hodláme řešit vícezdrojově. Jak z operačního programu Životní prostředí, tak, bude-li to možné, ze SFŽP, dále budeme hledat zdroje na MK, MZe, v ROP a případně i jinde. Oslovit chceme i bohaté podnikatele, nadace a zahraniční zdroje.

Provozní financování chceme mít nezávislé na veřejných zdrojích.

- vlastní činnost, tedy zisk z akcí pro veřejnost, vstupné, prodej vlastních propagačních předmětů (kalendáře, trička a jiné oblečení, fotografie zvířat, sklenice a hrnečky s potiskem, skládanky pro děti, hračky pro zvířata a další dle možností, vše se vzory s našimi zvířaty), adopce zvířat, prodej zážitků (jeden den ošetřovatelem), prodej přes e-shop, bazary věcí pro děti, uměleckých předmětů a dalších (osvědčené např. u útulků v Německu a Velké Británii), prodej případného nepotřebného dřeva z vlastního lesa, další dle možností a nápadů

- čerpání grantů, hlavně z velkých mezinárodních nadací, v odůvodněných případech grantů krajských, u výzkumu grantů na jednotlivé projekty

- oslovování sponzorů, zejména velkých podniků, nabídka reklamy v areálu či na webu, využití zahraničních zkušeností („nákupní košík“ Amazonu apod.), veřejné sbírky na jednotlivé oblasti činnosti, transparentní účty

- u zvířat úředně odebraných státní příspěvek na péči, ale toto chceme minimalizovat

- věcný sponzoring (krmivo, stavební materiál, léky, desinfekce, úklidové prostředky)

- práce zahraničních dobrovolníků, zapojení do mezinárodních dobrovolnických programů (dobrovolníci přijíždějí na určitou dobu, pracují na daném projektu, v útulku apod., platí za ubytování a stravu)

Jsme si vědomi toho, že plánované centrum je velký projekt. Domníváme se však, že může jak posloužit potřebným zvířatům a vědeckému poznání, tak reprezentovat v odborných kruzích naši ochranu přírody a zvířat a Českou republiku jako celek.

 

 

Věra Aladzasová Přibylová