Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Stále se najdou "chovatelé" a "přátelé zvířat", kteří považují za báječné řešení nechtěné mazlíčky či tzv. zachráněná zvířata vypouštět do naší přírody v představě, že jim tím "darují svobodu. Nemám nyní na mysli psy a kočky, ale zvířata jiná - fretky, ptáky, vodní želvy, akvarijní rybky či kožešinová zvířata a laboratorní hlodavce. Většina z nich zdánlivě velkorysý dar nepřežije a v krátké době zahyne. Ovšem část se přizpůsobí a přežívá, nebo se dokonce rozmnožuje. A protože naše původní druhy zvířat s těmito vetřelci nepočítají, dochází ke značným škodám.Mezi nejčastěji vypouštěné druhy patří zmíněné vodní želvy a některá kožešinová zvířata. Želva nádherná, "akvarijní želvička", zamořila vodní toky a nádrže zejména v jižní Evropě, kde vytlačuje původní evropské druhy želv (želvu bahenní a kaspickou), protože je větší, rychlejší a dravější, a ve velkém likviduje drobné rybky, velké druhy vodního hmyzu, vodní plže, pulce obojživelníků a čolky. Dovede toky doslova "vybílit". V naší přírodě se sice zatím nemnoží, ale lovem výše zmíněné kořisti škodí i u nás. Do zemí EU je její dovoz již zakázán.Podobnou paseku tu působí i tři druhy malých šelem, které bývají vypouštěny buď militantními ochránci zvířat, nebo krachujícími majiteli z kožešinových farem. Norek americký (mink) obsadil velkou část Evropy a stále se šíří. Vytlačil původního norka evropského, který je akutně ohrožen vyhubením, nemá zde žádného přirozeného predátora a velmi dobře se množí. Snáší i silné zimy a ve vodě a jejím okolí sežere doslova vše, co se hýbe. Jeho úlovkem se stávají malé ryby, obojživelníci, ještěrky, mláďata ptáků i drobní savci. Nebojí se lidí a proniká tedy i do velkých měst včetně Prahy (k vidění je i v centru u Vltavy!). Mýval severní pochází rovněž ze Severní Ameriky. Na rozdíl od norka utíká i ze zájmových chovů, protože má šikovné tlapičky a poradí si s petlicemi i dalšími uzávěry klecí téměř tak dobře jako opice. Část zimy tráví v klidu v nepravém zimním spánku, proto není snadné ho ulovit či odchytit. Uchyluje se do stromových dutin, nepoužívaných půd a dřevníků a na podobná suchá chráněná místa. Loví menší savce a jejich mláďata, vybírá ptačí hnízda, chytá plazy a obojživelníky, poradí si i se škeblemi a raky. Škodí i drobným chovatelům drůbeže a králíků, protože vybírá vejce z kurníků, zabíjí mladou drůbež a vytahuje a požírá králíčata z kotců.Třetím druhem je psík mývalovitý (zvaný i mývalovec kuní). Tato šelmička příbuzná naší lišce pochází z Dálného Východu. Údajně ji Rusové vysadili na Ukrajině, odkud se šíří na západ. Populaci opět posilují zvířata s farem. Psík loví menší ptáky a savce, plení hnízda ptáků hnízdících na zemi (bažanti, koroptve, bahňáci, kachny apod.), chytá plazy a žáby a velké, často vzácné druhy hmyzu. V zimě spí, takže je opět nesnadné ho ulovit či chytit. Další uprchlík z farem je jihoamerická nutrie říční. Velký hlodavec (kolem 3 - 6kg) žije ve vodě, výborně plave a potápí se. Žije ve vyhrabaných norách. Živí se rostlinnou potravou (kůra a listí dřevin, jedlé kořeny a hlízy, oddenky rákosu, spadaná jablka, obilí apod.). Poškozuje hrabáním hráze rybníků a břehy potoků. Žije v koloniích, dospělí samci mohou být agresivní i vůči lidem a bolestivě kousat. V tuhých zimách mohou mláďata umrznout a dospělým zvířatům omrzají jejich dlouhé ocasy. V některých místech může být problémem i fretka, která snadno zdivočí a dobře se rozmnožuje. Loví drobné savce a ptačí mláďata. Může se v přírodě křížit s již vzácným tchořem tmavým a tím znehodnocovat jeho populaci. V domácnostech je chováno daleko více zvířat, která představují potenciální nebezpečí pro naši přírodu. Namátkou třeba psoun prérijní, burunduk, některé druhy křečíků či pískomilů, vačnatec kusu liščí, severoamerické druhy užovek a další. Proto se, bohužel, v Evropském parlamentu už nějaký čas probírá možnost uzákonit zákaz chovu některých zvířat na území EU. Na žádost Španělska jsou mezi zvažovanými druhy dokonce i někteří papoušci! Konečně - velká hejna indických zelených papoušků alexandrů malých hnízdí na Britských ostrovech, v Německu a v Holandsku. V Čechách existovala několik let životaschopná kolonie jiných papoušků - mníšků šedých. Zaznamenáno bylo hnízdění korel a andulek. Na Britských ostrovech se rozmnožila americká veverka popelavá a vytlačuje původní veverku obecnou. Příkladů je mnoho. Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny vypouštění nepůvodních druhů do naší přírody zakazuje. Každý takový druh totiž znamená zmenšení území a ztížení podmínek existence pro druhy u nás původní, či jejich přímé ohrožení fyzickou likvidací (norek americký může, pokud se přemnoží, vyhubit některé naše druhy čolků či žab, apod.). Americké druhy raků přenášejí na ty naše původní smrtelnou nemoc račí mor, přičemž sami se nenakazí. a podobných případů jsou desítky. Proto nemůžete-li už dále chovat své mazlíčky, zhledejte jim nový domov nebo útulek, kam je přijmou. A patříte-li k tvrdému jádru ochránců zvířat, nevypouštějte norky, nutrie nebo laboratorní potkany do přírody!A malé upozornění - zákon se vztahuje i na rostliny! Přebytky skalniček, nadbytečné cibulky ladoněk, narcisů a tulipánů a další zeleň tedy také nepatří ze soucitu na kraj lesa, ale do kompostu.